Sedno

Biuro rachunkowe

Oferuję:
miłą i profesjonalną obsługę w zakresie 

usług księgowo-kadrowych 

dla 

działalności gospodarczych spółek handlowych:
pełna księgowość, uproszczona księgowość oraz kadry;
Kontakt z ZUS, US, GUS w imieniu klienta

pomoc przy otwarciu nowej firmy 

m. in. przygotowanie dokumentów, wybór formy rozliczenia podatkowego

przygotowanie rozliczenia rocznego zwrot VAT od materiałów budowlanych

rozliczanie dotacji z UE, UM i in.


Posiadam Certyfikat Księgowy nr 5589/2012
oraz pełne ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.