Kalendarz księgowy

Pamięć coraz częściej nas zawodzi, 

dlatego proszę sięgnąć do kalendarzyka 

i sprawdzić czy wszystkie formalności zostały dopełnione :)

Terminarz miesięczny

10-ty deklaracje i płatności ZUS z działalności nie zatrudniającej pracowników


15-sty deklaracje i płatności ZUS z działalności zatrudniającej pracowników


20-sty podatek dochodowy


25-ty podatek VAT